Logo download

Event list calendar

<<  June 2015  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Virtual museum

Тэмдэглэлт өдрүүдийн жагсаалтыг

Print

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ХУУЛЬ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

2004 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                                                  Улаанбаатар хот
Дугаар 163

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5.2, 7.1-ийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :
1. Тэмдэглэлт өдрүүдийн жагсаалтыг 1 дүгээр, "Тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх журам"-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай ( Энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад 2008-01-23-ны өдрийн 22 дугаар тогтоолоор нэмэлт орсон),
2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 1996 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 6 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэх талаар салбарын хэмжээнд гарсан шийдвэрүүдийг хууль болон энэхүү тогтоолтой нийцүүлэх арга хэмжээ авахыг Засгийн газрын гишүүдэд даалгасугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд А.ЦАНЖИД
Засгийн газрын 2004 оны 163 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮД

1. Багш нарын өдөр-жил бүрийн 2 дугаар сарын эхний Ням гараг;
2. Хөдөлмөр, нийгмийн хангамжийн ажилтны өдөр-2 дугаар сарын хоёр дахь Ням гараг; 
3. Хэвлэл, мэдээллийн ажилтны өдөр- З дугаар сарын 6;
4. Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах өдөр-З дугаар сарын 15;
5. Наурызын баяр-З дугаар сарын 22;
6. Усны өдөр-З дугаар сарын 23;
7. Хөнгөн аж үйлдвэрийн өдөр-З дугаар сарын 26;
8. Театрын өдөр-З дугаар сарын 27;
9. Мод тарих өдөр-4 дүгээр сарын хоёр дахь Ням гараг;
10. Бүжгийн өдөр-4 дүгээр сарын 29;
11.Бурхан багшийн их дүйцэн өдөр-билгийн тооллын зуны эхэн сарын 15;
12.Үндэсний бичиг үсгийн баяр-5 дугаар сарын эхний Ням гараг;
13.  Музейн өдөр-5 дугаар сарын 18;
14.Газрын тосны салбарын ажилтны өдөр-5 дугаар сарын 4 дэх Ням гараг;
15.Иргэний агаарын тээвэрчдийн өдөр-5 дугаар сарын 4 дэх Ням гараг;
16.Хуульчдын өдөр-6 дугаар сарын 4 дэх Ням гараг;
17.Хоршоологчдын өдөр-7 дугаар сарын эхний Ням гараг;
18.Цагдаагийн болон Дотоодын цэрэг, Тагнуулын байгууллагын өдөр-7 дугаар сарын 19;
19.Авто тээвэрчдийн өдөр-7 дугаар сарын З дахь Ням гараг;
20.Холбоочдын өдөр-7 дугаар сарын 4 дэх Ням гараг;
21.Төмөр замчдын өдөр-8 дугаар сарын эхний Ням гараг;
22. Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны өдөр-8 дугаар сарын хоёр дахь Ням гараг;
23. Эрчим хүчний ажилтны өдөр-8 дугаар сарын З дахь Ням гараг;
24. Соёл, урлагийн ажилтны өдөр-9 дүгээр сарын 2 дахь Ням гараг;
25. Аялал, жуулчлалын өдөр-9 дүгээр сарын 27;
26. Үндэсний татварын ажилтны өдөр-9 дүгээр сарын 2 дахь Ням гараг;
27. Байгаль хамгаалах өдөр-5 дугаар сарын 2 дахь Ням гараг;
28. Тамирчдын өдөр-6 дугаар сарын 4 дэх Ням гараг;
29. Мэдлэгийн өдөр-9 дүгээр сарын 1;
30. Барилгачдын өдөр-9 дүгээр сарын эхний Ням гараг;
31. Хилчдийн өдөр-9 дүгээр сарын 17;
32. Хөгжмийн өдөр-10 дугаар сарын 1;
33. Оюутны өдөр-10 дугаар сарын 5;
34. Нийтийн аж ахуй, ахуйн үйлчилгээний ажилтны өдөр-10 дугаар сарын 2 дахь Ням гараг;
35. Гаалийн ажилтны өдөр-10 дугаар сарын 20;
36. Геологичдын өдөр-10 дугаар сарын 3 дахь Ням гараг;
37. Авто замчдын өдөр-10 дугаар сарын 4 дэх Ням гараг;
38. Хөдөө аж ахуйн ажилтны өдөр-11 дүгээр сарын 2 дахь Ням гараг;
39. Шинжлэх ухааны ажилтны өдөр-11 дүгээр сарын 4 дэх Ням гараг;
40. Архивчдын өдөр-12 дугаар сарын 5;
41. Санхүү, эдийн засагчдын өдөр-12 дугаар сарын 2 дахь Ням гараг;
42. Хүнсний аж үйлдвэрийн ажилтны өдөр-12 дугаар сарын 2 дахь Ням гараг;
43. Уурхайчдын өдөр-12 дугаар сарын 25;
44. Худалдааны ажилчдын өдөр-12 дугаар сарын 3 дахь Ням гараг;
45. Киноны өдөр-12 дугаар сарын 28;
46. Дипломат албаны өдөр-12 дугаар сарын 29.
47.Газрын харилцааны ажилтны өдөр-5 дугаар сарын эхний Ням гараг;
48.Онцгой байдлын албаны өдөр-6 дугаар сарын 20;
49. Шуудангийн ажилтны өдөр-10 дугаар сарын 9;
50. Стандарт, хэмжил зүйн ажилтны өдөр-10 дугаар сарын 14.
51. Иргэний нийгмийн өдөр-1 дүгээр сарын 31." /2008 оны 22 дугаар тогтоолоор нэмсэн/
-----оОо-----
/Энэ хавсралтад Засгийн газрын 2004 оны 238 дугаар, 2005 оны 117 дугаар, 156 дугаар, 210 дугаар, 2006 оны 120 дугаар тогтоолоор оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан./
Засгийн газрын 2004 оны 163 дугаар
тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭХ ЖУРАМ

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдээс бусад салбарын болон зарим ажил мэргэжлийн ажилтан, ажилчдын өдөр, олон улсын зарим байгууллагаас дэлхий нийтээр тэмдэглэхээр тогтсон өдрүүд (цаашид "тэмдэглэлт өдрүүд" гэх)-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд энэ журмыг баримтална.
1. Тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэх нь тухайн салбарын ажилтан, ажилчдын ажил үйлсийг сурталчлах, хөдөлмөр, бүтээлийг тодруулан үнэлэх, олон нийтэд мэдээлэх, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилго агуулна.
2. Тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх асуудлыг тухайн байгууллага үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тухайн жилийн төсөвтөө тусган хэрэгжүүлж, зардлын гүйцэтгэлд хяналт тавина.
3. Тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх үеэр баярын хурал, цуглаан хийх, тэргүүний хүмүүсийн хөдөлмөрийн алдрыг тэмдэглэх, шагнаж урамшуулах, туршлага солилцох, уулзалт, үдэшлэг, өдөрлөг, оюун ухаан сорих болон биеийн тамирын уралдаан тэмцээн, ажил, мэргэжлийн уралдаан зарлаж дүгнэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах зэрэг ажил зохион байгуулна.
4. Тэмдэглэлт өдрийг тухайн жилд бүтээлч ажлын хөдөлгөөн өрнүүлэн тодорхой сэдэв, уриан дор зохион байгуулж болно.
5. Тэмдэглэлт өдрийг тогтоосон журмын дагуу түүхэн үйл явдал тэмдэглэх, төр, нийгмийн зүтгэлтэн, гавьяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь хүндэтгэх ажилтай хамтатган зохион байгуулж болно.
6. Тэмдэглэлт өдрийг тогтоосон хугацаанд тэмдэглэж, үр дүнгийн талаар хамт олонд мэдээлнэ.

-----оОо-----

 

Latest news

2011-11-28 08:14
2011-11-25 11:06
2011-11-25 10:13
2011-11-25 10:09
2011-11-09 08:40
2011-11-07 03:03
2011-11-07 03:01
2011-11-07 03:00
2011-11-07 02:58
2011-11-07 02:40
2011-11-03 08:37
2011-11-01 00:00
2011-10-17 08:22
2011-10-12 07:06
2011-10-12 07:04
2011-10-12 07:01
2011-10-12 06:41
2011-10-12 06:33
2011-10-12 06:18
2011-10-12 06:12
2011-10-03 10:50
2011-09-11 08:30
2011-08-25 10:08
2011-08-16 09:46
2011-08-16 09:03
2011-06-30 04:11
2011-06-30 03:17
2011-06-30 03:15
2011-06-30 03:10
2011-06-30 03:05
2011-06-29 11:48

Video news

Photo gallery

Visit counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday112
mod_vvisit_counterThis week132
mod_vvisit_counterLast week3003
mod_vvisit_counterThis month132
mod_vvisit_counterLast month13297
mod_vvisit_counterAll days138345